Certyfikaty

Dewizą naczelną MPST KOLTRANS jest zagwarantowanie naszym Klientom najwyższego poziomu usług w zakresie transportu i spedycji
a w szczególności niezawodności, pewności i terminowości dostaw.

Powyższy cel realizujemy w oparciu o osiem zasad podejścia procesowego:

 

1. Zorientowanie organizacji na Klienta

Badania, pomiary, ciągłe monitorowanie potrzeb i oczekiwań Klienta oraz podejmowanie działań na podstawie otrzymanych wyników.

2. Przywództwo w organizacji

Zapewnienie niezbędnych i wymaganych zasobów umożliwiających pracownikom realizację celów i zadań do wykonania w ramach ich odpowiedzialności i uprawnień.

3. Zaangażowanie ludzi

Wykreowanie u każdego pracownika świadomości o roli wykonywanej przez niego pracy w aspekcie jakości.

4. Podejście procesowe

Ustanowienia wyraźnych odpowiedzialności i usystematyzowanie wszystkich działań i procesów poprzez prowadzone i nadzorowane Zapisy Jakości.

5. Podejście systemowe do zarządzania

Zbudowanie struktury systemu pozwalającej osiągniecie celów organizacji w najbardziej skuteczny i efektywny sposób. Planowanie, dokumentowanie i nadzorowanie procesów zachodzących w firmie.

6. Ciągłe doskonalenie

Wykorzystanie spójnego podejścia całej organizacji do ciągłego doskonalenia funkcjonowania organizacji. Ustanowienia celów zorientowanych na ciągłe doskonalenie i pomiarów do jego śledzenia.

7. Podejmowanie decyzji na podstawie faktów

Analiza danych i informacji oraz podejmowanie decyzji na podstawie faktów. Dążenie do obniżki kosztów poprzez efektywne wykorzystanie środków, czasu pracy i szybką reakcję na zaistniałe zagrożenia i niezgodności.

8. Obustronne korzystne związki z dostawcami

Ustalenie wspólnych działań dotyczących rozwoju i doskonalenia. Tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i poszanowania wśród partnerów handlowych.

DEKLARUJEMY, ŻE W PROCESIE ZARZĄDZANIA FIRMĄ SPEŁNIENIE WYMAGAŃ NASZYCH KLIENTÓW I ICH SATYSFAKCJA SĄ GŁÓWNYM KRYTERIUM JAKOŚCI NASZEGO PRZEDSIĘBIORSTWA


Józef Kołoczek
Właściciel
Rybnik, dnia 30.01.2005